Resmi Gazete’de bugün (30 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 Tarihli ve 2019/7991 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 Tarihli ve 2021/17663 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 Tarihli ve 2021/33759 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir