Orman parklarının planlanması ve işletilmesine yönelik konular belirlendi

Posted by

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından hazırlanan “Orman Parkları Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, devlet ormanlarında OGM tarafından mevcut ve tesis edilecek orman parklarının ayrılmasına, onanmasına, planlanmasına, planlarının uygulanmasına, geliştirilmesine, işletilmesine, işlettirilmesine, yönetilmesine ve iptaline ait tarz ve asılları içeriyor.

Buna nazaran, rekreasyonel kaynak kıymetlerine sahip orman alanlarında işletme müdürlüğünce düzenlenen orman parkı teklif raporu ve ekleri, özel kanunlarla belirlenen alan ve hudutlar ile muhafaza ve yasaklama kararları içinde yer alan kanunlar ve mevzuatının getirdiği yasaklar için ilgili kurumlardan gerekli müsaade ve görüşler alınarak, bölge müdürlüğünün görüşüyle OGM’ye gönderilecek.

OGM’nin uygun bulunması halinde teklif edilen orman alanı, “orman parkı” olarak ayrılacak.

Orman parklarının doğal, kültürel, rekreasyonel ve estetik kaynak tarafından planlanmasına ve projelendirilmesine ilişkin iş ve süreçler, OGM merkez ve taşra ünitelerince yapılacak yahut yaptırılacak.

Orman parklarında, özel kanunlarla belirlenen alan ve hudutlar ile muhafaza ve yasaklama kararları içinde yer alan kanunlar ve mevzuatının getirdiği yasaklar için ilgili kurumlardan uygun görüş almak kaydıyla gerekli hallerde hudut değişikliği OGM onayı ile yapılabilecek.

Hudut genişletme talepleri, orman parkı alanının verilen hizmetler bakımından yetersiz kalması, ziyaretçi potansiyelinin ve faaliyetlerinin artması, farklı işlev ve rekreasyonel gereksinimlerin karşılanması, sistemsiz ve denetimsiz faydalanmanın önüne geçilmesi ve gibisi nedenlerle değerlendirmeye alınabilecek.

YILDA EN AZ 1 SEFER DENETLENECEK

Orman parkları işletmecilikleri kapalı teklif adabıyla ihale edilecek.

Bu yerlerin işletmeciliği, mukavele tarihinden itibaren 3 yıl bitmeden ve kontratın bitimine 6 ay kala zaman edilemeyecek.

İşletmeci her yıl, yıllık kira bedelinin yüzde 5’i meblağında ödemeyi, ağaçlandırma bedeli olarak kontrat mühletince kira ödeme devirlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili hesabına yatıracak.

Orman parkları, kurul tarafından yılda en az 1 defa denetlenecek.

ÇADIR, LÜKS ÇADIR VE KARAVAN ALANLARI

Orman parklarında, muhtaçlık olması halinde mukaveleler çadır, lüks çadır ve karavan alanlarının yapılabileceği halde tekrar düzenlenebilecek.

Yıllık kira bedelinin yüzde 25’inden az olmamak üzere, bedel tespit komitelerince çadır, lüks çadır ve karavan alanlarının bedelleri tespit edilerek yıllık kira bedeline eklenecek ve husus ile ilgili hususlar ek mukavelede düzenlenecek.

Orman parklarına ve ekoturizm rotalarına gelen ziyaretçilerden giriş fiyatlarının alınıp alınmaması konusunda OGM yetkili olacak.

gemlik escort

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.