Kağıt toplayıcılara düzenleme

Posted by

Plastik, kâğıt ve metal üzere kıymetlendirilebilir atıkların toplanmasına çekidüzen getiren ve rastgele bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapanlara vatandaşlarla ilgili bir dizi önlem ve kararları içeren “Atık Toplayıcıları” genelgesi yayımlandı. Genelge, hür olarak atık toplayıcılığı yapanları “sıfır atık bilgi sistemi” ile kayıt altına alarak yetkilendiriyor. Genelgede belediyelerin saha uygulamaları ile alandaki tertip ve önlemleri mevzuata uygun olarak yürütmeleri isteniyor.

ATIK TOPLAYICI BELGESİ

Yeni genelde atık toplayıcılığı yapanların artık yetki evrakı almasını zarurî kılıyor.

Bunun için atık toplayıcılar bulundukları yerin belediyesine T.C. kimlik numarası ve bağlantı bilgileriyle başvurması gerekiyor. Belediyeler, müracaatta bulunan bağımsız sıfır atık toplayıcısı şahısların bilgilerini vilayet / ilçe emniyet müdürlüklerine ve jandarma komutanlıklarına bildirecek. Emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları ise uygun bulunanları, ilgili belediyelere bildirilecek. Belediyeler tarafından müracaat süreci tamamlanan ilgili atık toplayıcısı, Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne kaydedilecek ve “Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı” sahibi olabilecek. İlgili ilçede atık toplama yetkisi yalnızca bu karta sahip olanların olacak ve toplayıcı şahıs, kayıtlı olduğu ilçe dışında öbür bir ilçede atık toplama işi yapamayacak.

ÇALIŞMA BİÇİMLERİ DE DÜZENLENİYOR

Bağımsız atık toplayıcılarının çalışmalarına ait asıllar da yeni genelgeye dahil edildi ve içeriği belediyelerin inisiyatifine bırakıldı. Her belediyenin birinci meclis toplantısında bu mevzuyu gündemlerine alarak karara bağlamaları istendi. Belediyeler, atık toplayıcılarının Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı taşımalarını; belirleyecekleri standartlardaki eldiven, iş kıyafetleri ve atık toplama araçlarıyla çalışmalarını, tekrar belirledikleri saat aralıklarında ve mevcut sıfır atık sistemine ziyan vermeyecek biçimde çalışmalarını sağlayacak. Belediyelerin belirlediği asılların dışında faaliyet gösterenlerin müsaadeleri iptal edilecek.

ATIK FİYATLARI NE OLACAK?

Genelge yetkili atık toplayıcılarının topladıkları atıkları, belediyelerin atık getirme merkezi ve geri kazanılabilir atık aktarma merkezlerine ya da belediye sonları içerisinde bulunan etraf lisanslı atık sürece tesislerine teslim etmelerini kaide koşuyor. Atıklar burada tartılacak ve piyasa şartları dikkate alınarak ödeme yapılacak. Atık toplayıcılarının kâğıt, plastik ve metal üzere kıymetlendirilebilir atıkları cinslerine nazaran farklı başka toplanmaları isteniyor.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.