Çalışanın iş yerinde yemekte yalnız bırakılması ‘mobbing’ sayıldı

Posted by

Konya’da bir ziraat odasında kimyager olarak çalışan Sinan T, mobbing ve baskıya maruz kaldığı, iş veren tarafından iş mukavelesinin haksız feshedildiği gerekçesiyle ihbar ve kıdem alacaklarının tahsili için Konya 2. İş Mahkemesine başvurdu.

Mahkemenin, davanın yöntemden reddine karar vermesi üzerine avukat Lider Özer, müvekkili Sinan T’nin iş yerinde mobbinge maruz kaldığı, manevi ve ayrımcılık tazminatı isteğinin reddedilmesi kararının yanlışlı olduğu gerekçesiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.

İŞÇİ HAKLI BULUNDU

İtirazı kıymetlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesince Milletlerarası Çalışma Örgütü’nün mobbing tarifine atıfta bulunulan kararda, şu sözlere yer verildi:

“Somut olayda, dinlenilen davacı ve şahitlerin anlatımı ile davalı Ziraat Odası Başkanlığı Genel Sekreteri olan bir diğer çalışan ile davacının ortalarında uyuşmazlık bulunması nedeni ile başka çalışan tarafından, davacının iş yerinde öğlen yemeklerinde yalnız bırakıldığı, sabah kahvaltılarında başka çalışanlar bir ortaya geldiği halde davacının bu toplantılara davet edilmediği, başka çalışanlardan farklı davranışlara maruz kaldığı sabittir.

Ayrıca, personelin iş yerinde çalışan paklık elemanı bulunmasına karşın, vazife hududu kapsamı dışında çalıştığı kısmı temizlemeye zorlandığı da anlaşılmaktadır. Davacı, iş yerinde kendisini zihinsel, ruhsal, fizikî ve bedensel olarak etkileyebilecek nitelikte ve sistematik olarak devam eden hareketlere maruz kaldığını ispatlamıştır. Manevi tazminat isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi istikametinde karar kurulması isabetsizdir.”

Mahkeme, davacıya, brüt kıdem tazminatı akdinin fesih tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile brüt ihbar tazminatının yasal faizinin davalıdan tahsiline, 5 bin lira net manevi tazminat alacağının ise dava tarihi 2017’den itibaren işleyecek en yüksek banka mevduatı faiziyle davalıdan alınarak emekçiye verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.